Rolki kul­ko­we tworzywo sztuczne

EH 22751.

Rolki kulkowe stanowią elementy konstrukcyjne w systemach transportowych, mechanizmach podających, w urządzeniach do obróbki i pakowania.

Dzięki nim elementy mogą zostać łatwo przesunięte, obrócone i ustawione w odpowiednim kierunku.

Dzięki technicznym właściwościom tworzywa sztucznego, element nie wymaga konserwacji i smarowania oraz jest odporny na ścieranie. Dla porównania z modelami stalowymi, model z tworzywa sztucznego oferuje dodatkowe korzyści takie jak izolacja elektryczna i właściwości antymagnetyczne, które daje wykorzystany materiał.

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Kulka ło­ży­sko­wa
Ma­te­riał
d1 [mm]
śred­ni­ca kulki [mm]
Ob­cią­że­nie dy­na­micz­ne C [N]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
Kulka ło­ży­sko­wa:
tworzywo sztuczne
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne, białe
d1 [mm]:
24 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
16 mm
Ob­cią­że­nie dy­na­micz­ne C [N]:
80 N
Nr towaru:
22751.0015
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
 • Kulka łożyskowa: tworzywo sztuczne
 • d1: 24 mm
 • średnica kulki: 16 mm
 • d2: 31 mm
 • h1: 9,8 mm
 • h2: 21 mm
 • Otwór ustalający D1 H7: 23,95 mm
 • Obciążenie dynamiczne C: 80 N
 • Operating temperature range min.: -40 °C
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 11 g
Więcej szczegółów
Rolki kulkowe
Kulka ło­ży­sko­wa:
tworzywo sztuczne
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne, białe
d1 [mm]:
36 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
24 mm
Ob­cią­że­nie dy­na­micz­ne C [N]:
110 N
Nr towaru:
22751.0022
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
 • Kulka łożyskowa: tworzywo sztuczne
 • d1: 36 mm
 • średnica kulki: 24 mm
 • d2: 45 mm
 • h1: 9,8 mm
 • h2: 30 mm
 • Otwór ustalający D1 H7: 35,95 mm
 • Obciążenie dynamiczne C: 110 N
 • Operating temperature range min.: -40 °C
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 30 g
Więcej szczegółów
Rolki kulkowe
Kulka ło­ży­sko­wa:
Stal nierdzewna
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne, białe
d1 [mm]:
24 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
16 mm
Ob­cią­że­nie dy­na­micz­ne C [N]:
300 N
Nr towaru:
22751.0115
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
 • Kulka łożyskowa: Stal nierdzewna
 • d1: 24 mm
 • średnica kulki: 16 mm
 • d2: 31 mm
 • h1: 9,8 mm
 • h2: 21 mm
 • Otwór ustalający D1 H7: 23,95 mm
 • Obciążenie dynamiczne C: 300 N
 • Operating temperature range min.: -40 °C
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 11 g
Więcej szczegółów
Rolki kulkowe
Kulka ło­ży­sko­wa:
Stal nierdzewna
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne, białe
d1 [mm]:
36 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
24 mm
Ob­cią­że­nie dy­na­micz­ne C [N]:
500 N
Nr towaru:
22751.0122
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
 • Kulka łożyskowa: Stal nierdzewna
 • d1: 36 mm
 • średnica kulki: 24 mm
 • d2: 45 mm
 • h1: 9,8 mm
 • h2: 30 mm
 • Otwór ustalający D1 H7: 35,95 mm
 • Obciążenie dynamiczne C: 500 N
 • Operating temperature range min.: -40 °C
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 30 g
Więcej szczegółów
Rolki kulkowe

Materiał

Pokrywa

 • Tworzywo sztuczne, białe

Obudowa

 • Tworzywo sztuczne, białe

Kulka

 • Tworzywo sztuczne POM, białe

Kulka łożyskowa

 • tworzywo sztuczne
 • Stal nierdzewna
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22751. Rolki kulkowe – tworzywo sztuczne
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.