Na­rzę­dzia mon­ta­żo­we do korków uszczelniających Expander® z wyciąganą kotwą

EH 22880.

Element montażowy do  bezpiecznego oraz łatwego montażu korków uszczelniających Expander® z wyciąganą kotwą/wydłużoną wyciąganą kotwą .

Dane techniczne pneumatycznych narzędzi montażowych:

 • Ciśnienie pracy: min. 5 bar / max. 7 bar;
 • Wymagana wydajność instalacji przy 5.6 bar = 3.5 l;
 • Poziom hałasu <75 dB(A);
 • Cykl 2 s

UWAGA: W przypadku oryginalnego wyposażenia narzędzia montażowe obejmują suwak, szczęki zaciskowe i obudowę szczęk zaciskowych. W oryginalnym wyposażeniu dysze nie wchodzą w skład zestawu. Muszą być zamawiane osobno.

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Siła roz­cią­ga­ją­ca [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Dostępne
Wer­sja:
narzędzie montażowe, pneumatyczne (ExTool 030) dla rozmiarów (d1) 4 do 6
ry­su­nek:
1
Siła roz­cią­ga­ją­ca [kN]:
19 kN [przy 7 barach]
Nr towaru:
22880.0510
Dokumenty
Narzędzia montażowe
 • narzędzie montażowe, pneumatyczne (ExTool 030) dla rozmiarów (d1) 4 do 6 – rysunek 1
 • Siła rozciągająca: 19 kN [przy 7 barach]
 • Skok: ~ 25 mm
 • d1: ~ 23 mm
 • d2: ~ 26 mm
 • l1: ~ 353 mm
 • l2: ~ 133 mm
 • l3: ~ 73,5 mm
 • h1: ~ 356 mm
 • Waga: 5350 g
Więcej szczegółów
Narzędzia montażowe
Wer­sja:
narzędzie montażowe, pneumatyczne (ExTool 040-1), dla rozmiarów (d1) 7 do 10
ry­su­nek:
1
Siła roz­cią­ga­ją­ca [kN]:
24 kN [przy 7 barach]
Nr towaru:
22880.0520
Dokumenty
Narzędzia montażowe
 • narzędzie montażowe, pneumatyczne (ExTool 040-1), dla rozmiarów (d1) 7 do 10 – rysunek 1
 • Siła rozciągająca: 24 kN [przy 7 barach]
 • Skok: ~ 18 mm
 • d1: ~ 28 mm
 • d2: ~ 34 mm
 • l1: ~ 353 mm
 • l2: ~ 133 mm
 • l3: ~ 92 mm
 • h1: ~ 356 mm
 • Waga: 408 g
Więcej szczegółów
Narzędzia montażowe

Materiał

 • Na zapytanie
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
końcówka
Rozmiar nominalny d1: 4 mm
Nr towaru:
22880.0532
Nozzle for assembly tool 22880.0510
 • ExTool 030 (22880.0510)
 • końcówka
 • Opis: końcówka – rysunek 2
 • Rozmiar nominalny d1: 4 mm
 • Waga: 6,3 g
Produkt:
końcówka
Rozmiar nominalny d1: 5 mm
Nr towaru:
22880.0533
Nozzle for assembly tool 22880.0510
 • ExTool 030 (22880.0510)
 • końcówka
 • Opis: końcówka – rysunek 2
 • Rozmiar nominalny d1: 5 mm
 • Waga: 7,1 g
Produkt:
końcówka
Rozmiar nominalny d1: 6 mm
Nr towaru:
22880.0534
Nozzle for assembly tool 22880.0510
 • ExTool 030 (22880.0510)
 • końcówka
 • Opis: końcówka – rysunek 2
 • Rozmiar nominalny d1: 6 mm
 • Waga: 7 g
Produkt:
końcówka
Rozmiar nominalny d1: 7 mm
Nr towaru:
22880.0535
Nozzle for assembly tool 22880.0520
 • ExTool 040-1 (22880.0520)
 • końcówka
 • Opis: końcówka – rysunek 2
 • Rozmiar nominalny d1: 7 mm
 • Waga: 9,5 g
Produkt:
końcówka
Rozmiar nominalny d1: 8 mm
Nr towaru:
22880.0526
Nozzle for assembly tool 22880.0520
 • ExTool 040-1 (22880.0520)
 • końcówka
 • Opis: końcówka – rysunek 2
 • Rozmiar nominalny d1: 8 mm
 • Waga: 11 g
Produkt:
końcówka
Rozmiar nominalny d1: 9 mm
Nr towaru:
22880.0527
Nozzle for assembly tool 22880.0520
 • ExTool 040-1 (22880.0520)
 • końcówka
 • Opis: końcówka – rysunek 2
 • Rozmiar nominalny d1: 9 mm
 • Waga: 9,5 g
Produkt:
końcówka
Rozmiar nominalny d1: 10 mm
Nr towaru:
22880.0528
Nozzle for assembly tool 22880.0520
 • ExTool 040-1 (22880.0520)
 • końcówka
 • Opis: końcówka – rysunek 2
 • Rozmiar nominalny d1: 10 mm
 • Waga: 9,7 g
Produkt:
docisk
do korka uszczelniającego Expander®
ExTool 030 (22880.0510)docisk
: docisk
Nr towaru:
22880.0560
Accessory for assembly tool 22880.0510
 • ExTool 030 (22880.0510)
 • docisk
 • Opis: docisk – rysunek 2
 • Waga: 13 g
Produkt:
szczęka mocująca
do korka uszczelniającego Expander®
ExTool 030 (22880.0510)szczęka mocująca
: szczęka mocująca
Nr towaru:
22880.0561
Accessory for assembly tool 22880.0510
 • ExTool 030 (22880.0510)
 • szczęka mocująca
 • Opis: szczęka mocująca – rysunek 2
 • Waga: 7,1 g
Produkt:
docisk
do korka uszczelniającego Expander®
ExTool 040-1 (22880.0520)docisk
: docisk
Nr towaru:
22880.0570
Accessory for assembly tool 22880.0520
 • ExTool 040-1 (22880.0520)
 • docisk
 • Opis: docisk – rysunek 2
 • Waga: 20 g
Produkt:
uszczelnienie szczęk mocujących
do korka uszczelniającego Expander®
ExTool 030 (22880.0510)uszczelnienie szczęk mocujących
: uszczelnienie szczęk mocujących
Nr towaru:
22880.0562
Accessory for assembly tool 22880.0510
 • ExTool 030 (22880.0510)
 • uszczelnienie szczęk mocujących
 • Opis: uszczelnienie szczęk mocujących – rysunek 2
 • Waga: 39 g
Produkt:
szczęka mocująca
do korka uszczelniającego Expander®
ExTool 040-1 (22880.0520)szczęka mocująca
: szczęka mocująca
Nr towaru:
22880.0571
Accessory for assembly tool 22880.0520
 • ExTool 040-1 (22880.0520)
 • szczęka mocująca
 • Opis: szczęka mocująca – rysunek 2
 • Waga: 10 g
Produkt:
uszczelnienie szczęk mocujących
do korka uszczelniającego Expander®
ExTool 040-1 (22880.0520)uszczelnienie szczęk mocujących
: uszczelnienie szczęk mocujących
Nr towaru:
22880.0572
Accessory for assembly tool 22880.0520
 • ExTool 040-1 (22880.0520)
 • uszczelnienie szczęk mocujących
 • Opis: uszczelnienie szczęk mocujących – rysunek 2
 • Waga: 41 g
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.