Główki cięgieł

44
Głów­ki cię­gieł DIN 12240-4, z gwintem zewnętrznym

Głów­ki cię­gieł

DIN 12240-4, z gwintem zewnętrznym
EH 22982.
44
Głów­ki cię­gieł DIN 12240-4, z gwintem wewnętrznym

Głów­ki cię­gieł

DIN 12240-4, z gwintem wewnętrznym
EH 22982.