Chwy­ta­ki okrą­głe / kwa­dra­to­we z wkładką z twardego metalu, żłobkowane

EH 22620.

Podstawowy element montowany w urządzeniach mocujących, szczękach mocujących, ramionach mocujących, itp.

Do przenoszenia wysokich momentów obrotowych i sił trzymania, np. na częściach odlewanych lub kutych.

Twój wybór zwrócił 12 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 -0,13 [mm]
h1 -0,13 [mm]
l1 -0,13 [mm]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
Wer­sja:
okrągłe
ry­su­nek:
1
d1 -0,13 [mm]:
10 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Nr towaru:
22620.0010
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
 • okrągłe – rysunek 1
 • d1 -0,13: 10 mm
 • h1 -0,13: 10 mm
 • d2: M5
 • d3: 7,9 mm
 • h2: 4,75 mm
 • h3: 4,5 mm
 • t: 2,3 mm
 • Waga: 5,1 g
Więcej szczegółów
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
Wer­sja:
okrągłe
ry­su­nek:
1
d1 -0,13 [mm]:
10 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Nr towaru:
22620.0012
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
 • okrągłe – rysunek 1
 • d1 -0,13: 10 mm
 • h1 -0,13: 12 mm
 • d2: M5
 • d3: 7,9 mm
 • h2: 4,75 mm
 • h3: 6 mm
 • t: 2,3 mm
 • Waga: 6,1 g
Więcej szczegółów
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
Wer­sja:
okrągłe
ry­su­nek:
1
d1 -0,13 [mm]:
12 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Nr towaru:
22620.0020
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
 • okrągłe – rysunek 1
 • d1 -0,13: 12 mm
 • h1 -0,13: 10 mm
 • d2: M5
 • d3: 9,5 mm
 • h2: 4,75 mm
 • h3: 4,5 mm
 • t: 3 mm
 • Waga: 7,6 g
Więcej szczegółów
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
Wer­sja:
okrągłe
ry­su­nek:
1
d1 -0,13 [mm]:
12 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Nr towaru:
22620.0022
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
 • okrągłe – rysunek 1
 • d1 -0,13: 12 mm
 • h1 -0,13: 12 mm
 • d2: M5
 • d3: 9,5 mm
 • h2: 4,75 mm
 • h3: 6 mm
 • t: 3 mm
 • Waga: 9,1 g
Więcej szczegółów
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
Wer­sja:
okrągłe
ry­su­nek:
1
d1 -0,13 [mm]:
16 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Nr towaru:
22620.0060
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
 • okrągłe – rysunek 1
 • d1 -0,13: 16 mm
 • h1 -0,13: 10 mm
 • d2: M6
 • d3: 12,7 mm
 • h2: 4,75 mm
 • h3: 4,5 mm
 • t: 3 mm
 • Waga: 14 g
Więcej szczegółów
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
Wer­sja:
okrągłe
ry­su­nek:
1
d1 -0,13 [mm]:
16 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Nr towaru:
22620.0062
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
 • okrągłe – rysunek 1
 • d1 -0,13: 16 mm
 • h1 -0,13: 12 mm
 • d2: M6
 • d3: 12,7 mm
 • h2: 4,75 mm
 • h3: 6 mm
 • t: 3 mm
 • Waga: 17 g
Więcej szczegółów
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
Wer­sja:
okrągłe
ry­su­nek:
1
d1 -0,13 [mm]:
20 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Nr towaru:
22620.0080
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
 • okrągłe – rysunek 1
 • d1 -0,13: 20 mm
 • h1 -0,13: 10 mm
 • d2: M6
 • d3: 15,9 mm
 • h2: 4,75 mm
 • h3: 4,5 mm
 • t: 3 mm
 • Waga: 23 g
Więcej szczegółów
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
Wer­sja:
okrągłe
ry­su­nek:
1
d1 -0,13 [mm]:
20 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Nr towaru:
22620.0082
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
 • okrągłe – rysunek 1
 • d1 -0,13: 20 mm
 • h1 -0,13: 12 mm
 • d2: M6
 • d3: 15,9 mm
 • h2: 4,75 mm
 • h3: 6 mm
 • t: 3 mm
 • Waga: 27 g
Więcej szczegółów
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
Wer­sja:
okrągłe
ry­su­nek:
1
d1 -0,13 [mm]:
25 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Nr towaru:
22620.0100
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
 • okrągłe – rysunek 1
 • d1 -0,13: 25 mm
 • h1 -0,13: 10 mm
 • d2: M6
 • d3: 19 mm
 • h2: 4,75 mm
 • h3: 4,5 mm
 • t: 3 mm
 • Waga: 36 g
Więcej szczegółów
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
Wer­sja:
okrągłe
ry­su­nek:
1
d1 -0,13 [mm]:
25 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Nr towaru:
22620.0102
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
 • okrągłe – rysunek 1
 • d1 -0,13: 25 mm
 • h1 -0,13: 12 mm
 • d2: M6
 • d3: 19 mm
 • h2: 4,75 mm
 • h3: 6 mm
 • t: 3 mm
 • Waga: 43 g
Więcej szczegółów
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
Wer­sja:
kwadratowe
ry­su­nek:
2
d1 -0,13 [mm]:
-
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22620.0152
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
 • kwadratowe – rysunek 2
 • h1 -0,13: 10 mm
 • l1 -0,13: 12 mm
 • d2: M5
 • l2: 10,3 mm
 • t: 3 mm
 • Waga: 11 g
Więcej szczegółów
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
Wer­sja:
kwadratowe
ry­su­nek:
2
d1 -0,13 [mm]:
-
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22620.0154
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
 • kwadratowe – rysunek 2
 • h1 -0,13: 12 mm
 • l1 -0,13: 12 mm
 • d2: M5
 • l2: 10,3 mm
 • t: 3 mm
 • Waga: 12 g
Więcej szczegółów
Chwytaki okrągłe / kwadratowe

Materiał

Korpus

 • Stal narzędziowa, oksydowana

Żłobkowanie

 • Płyta ze stopu twardego, lutowana

Montaż

Kwadratowe wykonywanie nadaje się do wyrównywania, dzięki czemu można uzyskać powierzchnię  przyłożenia dla wysokich sił trzymania.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22620. Chwytaki okrągłe / kwadratowe – z wkładką z twardego metalu, żłobkowane
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 17.01.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.